Informacje o sklepie

Dostępny pod adresem sklep internetowy www.sklep.regmot.com.pl prowadzony jest przez inż. Wiesława Ptaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REGMOT Sklep Motoryzacyjny inż. Wiesław Ptak - wpis do EDG nr 21662/95-SK wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Dane adresowe / kontaktowe:

ul. Mogilska 121 c
31-571 Kraków, Polska

NIP: 676-103-16-84
REGON: 350923742

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@regmot.com.pl lub pod numerem telefonu: (+48 12) 418 50 70, 418 50 71, 413 93 27, fax (+48 12) 413 79 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 (w sobotę sklep nieczynny).